Steg för att bli en högbetald elektriker

Arbetskrav på kursen

Om du vill tjäna högsta möjliga elektrikerlön, måste du arbeta upp till att bli en elektrikermästare eller elentreprenör. Detta kan ta var som helst i 6 till 8 år beroende på staten du bor i och den statens licenskrav.

Oavsett vilket tillstånd du bor i kommer du att behöva ha ett visst antal timmar på elektrikerkurser plus en viss tid att arbeta inom det elektriska området innan du kvalificerar dig för att ta delstatsprovet för elmästare. Att bli elektrikermästare eller elentreprenör kräver ett visst antal steg. Först är tjänsten som lärling elektriker. Efter att ha samlat på sig tillräckligt många timmar som lärling och genomfört den nödvändiga mängden elektrikerkurser, är individer berättigade att ta examen för gesällelektriker. Efter att ha fått elfirma nacka behörighet som gesäll krävs ytterligare ett antal timmar på fältet innan personen kvalificerar sig för att ta examen för elektrikermästare eller elentreprenör.

Vilken typ av elektriker tjänar bäst?

Det borde inte vara någon överraskning att en elektrikermästare eller en elentreprenör gör den högsta elektrikerlönen. Dessa individer har gått igenom ett nödvändigt antal steg innan de har nått toppen av den elektriska licensstegen. De har verkligen förtjänat sina positioner och bra lön.

Varje stat har olika krav innan en individ kan bli en masterelektriker eller elentreprenör. Från att börja som lärling måste en individ arbeta i den tjänsten under en viss tid och ta ett visst antal meritimmar på elektrikerkurser innan de kvalificerar sig för att göra provet för att bli elektrikersvenn. Personer som klarar provet för elektrikercertifikat måste fortsätta arbeta i fält ytterligare ett antal timmar innan de är behöriga att avlägga examen för att bli elentreprenör eller elektrikermästare. Hela denna process kan ta så mycket som 6-8 år innan en individ kan bli elektriker eller elentreprenör. Det är inte konstigt att dessa individer tjänar en rejäl lön.

Framtida elektriker som gillar att vara utomhus

Om du vill tjäna en hög elektrikerlön och gillar att arbeta utomhus, kanske du vill överväga att bli en extern linjeman som arbetar för ditt lokala elföretag. Utomstående linjeman tjänar i allmänhet mer pengar än genomsnittliga elektrikerlöner. Men gör inga misstag om det: du kommer att tjäna den högre lönen!

Utomstående linjeman installerar och reparerar högspänningskablarna som levererar elektricitet till olika strukturer. De fungerar i alla möjliga väder och kan kallas ut under alla timmar på dygnet för att återställa strömmen i ett samhälle. Jobbet som en extern linjeman är också fysiskt belastande eftersom det kommer att finnas fall där individen måste göra saker som att klättra på en elstolpe. Visst, en extern linjeman tjänar sin högre elektrikerlön än genomsnittet.